Om de leefbaarheid en zorg binnen de dorpen Kleine Huisjes, Hornhuizen, Kruisweg, Molenrij en Kloosterburen te behouden voor de toekomst, is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de oprichting van coöperatie kloosterburen. Al in 2011 nam Stichting SintJan hierin het voortouw. Sinds 25 juni 2015 is de coöperatie klooster&buren een feit.

De coöperatie maakt het mogelijk het heft in eigen handen te nemen en zelf te organiseren wat voor onze gemeenschap van belang is. De coöperatie is een organisatievorm waarin bewoners letterlijk een aandeel hebben. De voordelen van een coöperatie op een rijtje gezet:

  • iedereen (ook mensen van buiten de vijf dorpen) kan lid worden
  • leden bepalen het beleid
  • leden benoemen het bestuur dat het beleid gaat uitvoeren
  • open platform (ook bijv. kinderopvang, culturele activiteiten, klussenbus, gehandicaptenzorg kunnen er in ondergebracht worden)
  • maatwerk, korte lijntjes (er kan gemakkelijker ingespeeld worden op bijv. toenemende zorgvraag van een persoon)
  • inbreng op vele manieren mogelijk (bijv. uitwisseling van diensten)
  • leden blijven betrokken via de twee stromen: je brengt iets in, en je haalt er iets uit.

Met betrekking tot de zorg streeft de coöperatie naar een structuur waarin georganiseerd wordt op een manier die past bij de individuele situatie, en waarin mensen zich kunnen inzetten voor het algemeen belang.

Het coöperatiebestuur dat door de leden werd gekozen bestaat uit:

Alida Cordes (voorzitter), Jan Stam (penningmeester), Remt Meijer, Anne Hilderink en Margerietha Oosterhuis

Lidmaatschap van de coöperatie kost € 20,00 per persoon per jaar. Ook lid worden? Meldt u zich dan aan via info@kloosterenburen.nl


klooster&buren

Zorg
De ‘zorgpoot’ van coöperatie klooster&buren vindt haar oorsprong bij Stichting SintJan. In 2003 nam SintJan met een groep ouders van kinderen met een ontwikkelingsbeperking, het initiatief om samen op zoek te gaan naar een geschikte woonvorm. ‘Waar kunnen onze kinderen prettig wonen?’, dat was de vraag die de ouders zichzelf stelden. Het antwoord luidde: In een dorp waar ze gezien en gekend worden, waar ze zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en waar ze volwaardig deel uitmaken van de gemeenschap. Met dit streven maakte Stichting SintJan zich sterk voor duurzame zorg in Kloosterburen. Inmiddels bestaat de doelgroep allang niet meer uitsluitend uit mensen met een ontwikkelingsbeperking en is het doel niet alleen meer gericht op zorg. De coöperatie heeft het stokje van SintJan overgenomen en staat borg voor alle zorgbehoevenden die graag in Kloosterburen willen (blijven) wonen. Sinds oktober 2013 wonen zeven mensen met een verstandelijke beperking in Nije Heem. Overdag werken zij onder anderen in Mien Toentje, een dagbestedingsproject in Kloosterburen. De coöperatie werkt ook aan een oplossing voor voortzetting van de zorg voor ouderen in ’t Olde Heem.

Zorgsteunpunt
Met het wegvallen van voorzieningen en diensten door krimp en bezuinigingen is het soms lastig om dagelijkse klusjes geklaard te krijgen. Voor diegenen die daarbij hulp nodig hebben biedt het steunpunt uitkomst. De hulp varieert van boodschappen doen voor iemand die met een gebroken been thuis zit tot hulp bij het aanvragen van een pgb of vervoer naar het ziekenhuis. In principe worden de leden, ieder met hun eigen specifieke kennis en talenten, zelf ingezet. In de toekomst zal het steunpunt ook ingewikkelder zorgvragen invullen, met ondersteuning van professionele hulpverleners. Samen zorgen de leden voor elkaar en voor het behoud van een prettige leefomgeving.

Het Zorgsteunpunt is geopend op : dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel: 06-23806615.


cultuur

Op het gebied van Cultuur zitten coöperatie klooster&buren en Stichting SintJan niet stil. Jaarlijks worden er gevarieerde activiteiten georganiseerd op het gebied van kunst, muziek en theater. We bieden graag een plek voor culturele evenementen op verschillende gebieden. De grote schuur op het kloosterterrein is o.a. gebruikt door kunstenaar Richard Bolhuis met zijn band The Cosy Cushions, barokensemble The Northern Consort en jaarlijks door leden van Carnavalsvereniging die daar hun praalwagen bouwen. In het kerkje aan de SintJansstraat 8 vinden concerten, toneel, filmopnamen en andere culturele activiteiten plaats.

Kloosters waren van oudsher plaatsen waar ‘gemeenschapszin’ centraal stond. In deze traditie kwamen alle aspecten van de samenleving aan de orde, zoals bijvoorbeeld kennisuitwisseling, eten en drinken en zorg dragen voor ouderen of mensen die zich alleen niet konden redden in de samenleving. Kloosters waren bovendien culturele centra die een rol vervulden voor de gehele gemeenschap. De coöperatie en SintJan willen, voortbouwend op die traditie, zowel de monumenten in het dorp – kerk, kloostertuin, kloosterboerderij – als het eeuwenoude cultuurlandschap in de omgeving inzetten bij het uitdragen en genieten van de rijke geschiedenis van De Marne en voor het ontwikkelen van bijzondere culturele activiteiten.


wonen

SintJan vindt haar oorsprong in een groep ouders van kinderen met een ontwikkelingsbeperking, die in 2003 het initiatief namen om samen op zoek te gaan naar een geschikte woonvorm voor hun kinderen.
Waar kunnen onze kinderen vanzelfsprekend aanwezig zijn? Dat was de vraag die de ouders zichzelf stelden. Het antwoord luidde: In een dorp waar ze gezien en gekend worden, waar ze zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en waar ze volwaardig deel uitmaken van de gemeenschap. Met dit streven maakte SintJan zich sterk voor duurzame zorg in Kloosterburen. In 2013 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Zonnehuisgroep Noord, Stichting SintJan en Philadelphia. De samenwerking maakte het mogelijk voor zeven mensen met een verstandelijke beperking om te kunnen wonen binnen ’t Olde Heem. In oktober 2014 was hun nieuwe stek, Nije Heem, een feit.
In 2015 is coöperatie klooster&buren opgericht. De coöperatie heeft de taak op zich genomen het werk van SintJan voort te zetten en uit te bouwen. We doen dit samen met onze leden en andere belanghebbenden.

De doelgroep van SintJan en de coöperatie bestaat allang niet meer uitsluitend uit mensen met een ontwikkelingsbeperking en het doel is niet alleen gericht op zorg. De coöperatie staat borg voor alle zorgbehoevenden die graag in Kloosterburen willen (blijven) wonen, en zij streeft naar een gemeenschap waarin ook cultuur en ecologie een vanzelfsprekend onderdeel van de samenleving zijn.

Inmiddels wonen acht mensen met een verstandelijke beperking in Nije Heem. Overdag werken zij onder anderen in de dagbesteding van Mien Toentje.


energie

Coöperatie klooster&buren zoekt naar mogelijkheden voor Kloosterburen om zelf energie op te wekken en daarmee in de eigen energiebehoefte te voorzien. Er zijn gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van het windmolen project in Pingjum en er is in samenwerking met de Groninger Energie Koepel een voorlichtingsbijeenkomst geweest over zonne-energie. Ook andere vormen van energiewinning worden bekeken. Wat het uiteindelijk gaat worden moet nog besloten worden door de leden van de coöperatie en inwoners van de dorpen Hornhuizen, Molenrij, Kleine Huisjes, Kruisweg en Kloosterburen.


Contactcontact formulier

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

coöperatie klooster&buren
Sintjansstraat 8
9977 RT Kloosterburen

tel: 06-14391806
algemeen
info@kloosterenburen.nl
informatie betreffende de zorg
zorg@kloosterenburen.nl

tel: 0623788136

zorgsteunpunt
zorgsteunpunt@kloosterenburen.nl

tel: 0623806615

dagbesteding
mien toentje

mientoentje@kloosterenburen.nl

tel: 0623787382