Ateliers

In de Ateliers maken we met verschillende groepen uit de samenleving – onder meer bewoners, zorgverleners, overheid, wetenschappers – studie naar deelterreinen, bijvoorbeeld zorg, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling van het dorp. De Ateliers en de daaruit voortvloeiende studies vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van Kloosterburen en omgeving.