Informatie

Kindercentrum:

Het kindercentrum bestaat uit 1 stamgroep met vaste pedagogische medewerkers. Een stamgroep is een vaste groep kinderen met een eigen groepsruimte. Wij hebben een groep van 0-13 jaar met een eigen binnen- en buitenruimte. We houden de deur open om zo het contact te houden tussen kinderen, medewerkers, en bewoners. Er zit een hekje tussen het deurkozijn, de kinderen kunnen dus niet zomaar uit de ruimte. Vanwege ons open deuren beleid, hebben de kinderen hierbij ook de keuze in welke ruimte ze willen gaan spelen. Ze hebben dan de mogelijkheid een aangeboden, gestructureerde (knutsel)activiteit te doen, buiten te spelen of een andere activiteit te doen: bijna alles is mogelijk. De kinderen mogen natuurlijk ook op de groep blijven.

Openingstijden:
Kindercentrum Lutje Heem is open van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur. In overleg kan hiervan incidenteel afgeweken worden. Wij zijn gesloten op erkende feestdagen en de laatste drie weken van de schoolvakantie.

Tarieven:
Het uurtarief van het kindercentrum is bepaald op 6,92 euro per kind per uur, dit is voor zowel kdv en bso gelijk en inclusief: luiers, luierdoekjes, broodmaaltijd, fruit, drinken, tussendoortjes.

Vaak hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte hiervan is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen. Op de website van de belastingdienst/toeslagen kunt u een berekening maken wat uw vergoeding zal zijn.

Via de volgende links kunt u het pedagogisch beleidsplan en de GGD rapporten bekijken.
– Pedagogisch beleidsplan Lutje Heem
website belastingdienst toeslagen
InspectieRapport landelijk register kinderopvang