ontstaan en gedachtegoed

Tien jaar geleden werd de Stichting SintJan opgericht. De stichting greep de unieke kwaliteiten van het gebied – dat sinds een aantal jaren de status van Werelderfgoed heeft – aan, om vanuit de kracht van de gemeenschap vitaliteit en leefbaarheid te generen voor de mensen van nu en voor volgende generaties.

Kernvraag in haar ontwikkeling was: Wat is er nodig om de dorpen sociaal, economisch en ecologisch leefbaar te houden, voor íedereen van 0-100 jaar?

Zowel de vraag als het antwoord op die vraag vormen het gedachtegoed van SintJan: Als we een werkelijk duurzame samenleving willen ontwikkelen, zullen we de waarden die het fundament van een verbonden samenleving zijn, moeten herijken. Die waarden zijn: verbinding, gemeenschapszin, menselijke maat en zorg voor natuur en milieu.

SintJan is in de loop van de jaren uitgegroeid tot de coöperatie die we nu zijn.