ZIJN

De huidige trend is dat zorginstellingen zich terugtrekken uit de kleine dorpen. De coöperatie Klooster&Buren haalt de zorg van de instanties en instituten terug naar de gemeenschap. Ze maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van de krachten en talenten uit het dorp en omgeving – immers, als de oplossingen bij de voordeur liggen hoeven ze niet van ver gehaald te worden.

In de middeleeuwen waren het de monniken, die zorg droegen voor degenen die zich in de samenleving niet alleen kon redden. Veel later, in 1927, werd in Kloosterburen het zusterhuis opgericht, een ‘centrum van naastenliefde en hulpvaardigheid’. Een initiatief van de parochianen van het katholieke dorp. De nonnen hadden de zorg voor de ouden van dagen en de zieken.
De nonnen hadden in het zusterhuis ook een bewaarschool, voor de kleuters.

Zorg was, zo illustreert bovenstaande, lange tijd een verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap en niet van één instituut.

In het midden van de 20-ster eeuw bemoeide de overheid zich meer en meer met de zorg en werden zorginstellingen gebouwd en voor een groot deel gefinancierd door overheid en verzekeringen. De overheid zag dit als haar taak.

De hedendaagse trend is dat de overheid juist zich onttrekt van de zich eerder toegeëigende zorg taak.
Voor de inwoners van Kloosterburen is dit een een niet wenselijke situatie. Zij richten Sint Jan op, genoemd naar de Norbijter Kloosterorde welke  in Kloosterburen hun kloosterorde had.Een aantal jaren geleden spraken zij deze zorg al uit in 2015 resulteerde dit in de oprichting van de dorps coöperatie Klooster&Buren. In 2015 ging ze over tot de aankoop van de het bejaardenhuis ‘t Olde Heem, van de zorginstelling Zonnehuis groep. Hiermee werd het kunnen blijven wonen in eigen leefomgeving gewaarborgd. Al in 2011 woont een groep jonge mensen met een beperking in ‘t Olde Heem. Dit werd het begin van een nieuwe woonvorm van jonge en oude mensen.

 

Toekomst

Een coöperatie als Klooster&Buren is nooit af het is een groeimodel. Het hebben van een eigen huis, een tuin, een dagbesteding is geen eind doel. Het Noaberschap in de breedste zin van het woord is de kern van de organisatie, samen verantwoording nemen- samen op elkaar betrokken, heeft ook betekenis voor:
Duurzaamheid en energie
De historie en karakter van de leefomgeving
De omgang en zorg met en voor elkaar ook buiten ‘t Olde Heem

Er zal zeker meer op het pad van de coöperatie Klooster&Buren komen.