Zorg wordt verleend door een professioneel zorgteam

De coöperatie Klooster & Buren heeft een professioneel zelfsturend zorgteam.Er zijn geen lagen, geen managers het team denkt zelf na en neemt zelf beslissingen, dit betekent dat de medewerkers allemaal erg betrokken zijn.
Alle zorgonderdelen zijn samengevoegd in één team: de schotten tussen ambulante zorg, wonen en dagbesteding zijn eruit gehaald
Uitgangspunt is de autonome mens, dit betekent dat de zorg, die geboden wordt, vraaggericht is. Eigenlijk beweeg je constant op dat wat nodig is.
Na een intake, met de bewoner met een zorgvraag,  wordt een zorgplan gemaakt, hierop wordt bij de betreffende instanties de benodigde financiering aangevraagd, waarna het zorgteam van Klooster & Buren de uitvoerende taken op zich neemt.

De bewoners zijn vrij, om indien ze dit wensen, zorg bij een andere zorgaanbieder in te kopen.