Zorg

terug naar de gemeenschap

In de middeleeuwen waren het de monniken die zorg droegen voor degenen die zich in de samenleving niet alleen kon redden. Veel later, in 1927, werd in het gebied het zusterhuis opgericht, een ‘centrum van naastenliefde en hulpvaardigheid’. Het initiatief hiervan ging uit van de parochianen van het katholieke dorp Kloosterburen. De werkzaamheden van de zusters omvatten onder meer verzorging van ouden van dagen en ziekenverpleging.

Zorg was, zo illustreert bovenstaande, lange tijd een verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap en niet van één instituut. Zorg is ook verbonden met een goede plek en goed voedsel. Nu de zorginstellingen zich terugtrekken uit de kleine dorpen haalt SintJan de zorg van deze instanties en instituten terug naar de gemeenschap. Dit gebeurt door middel van een coöperatie, die zelfsturend is, en met zoveel mogelijk gebruik van de krachten en talenten uit het dorp en omgeving – immers, als de oplossingen bij de voordeur liggen hoeven ze niet van ver gehaald te worden.