Elektrische deelauto voor Kloosterburen?

Momenteel wordt uitgezocht of er belangstelling is voor een elektrische deelauto voor de vijf dorpen van Kloosterburen. Een deelauto is een mooie oplossing voor mensen die de auto toch niet zo vaak gebruiken of voor mensen die af en toe een tweede auto nodig hebben. Op dit moment inventariseren we of en hoeveel belangstelling er voor zou zijn. Als je denkt ‘wellicht is dat iets waar ik wel gebruik van zou maken’ meld je dan via info@kloosterenburen.nl. Als er voldoende belangstelling is kunnen we een keer bij elkaar komen om de verschillende mogelijkheden te bekijken.

Deel deze pagina: