Info

Bij goed werkgeverschap en het verlenen van diensten horen regels waaraan iedereen zich dient te houden. Onderstaand vindt u een aantal belangrijke regelingen en procedures die voor u van belang kunnen zijn.

Gedragscode


Klachtenregeling


Vertrouwenspersoon:

Onze vertrouwenspersoon is: Louis Gussenhoven, voormalig huisarts, woonachtig te Eenrum. Zijn telefoonnummer is: 0595-572508. Louis Gussenhoven is onafhankelijk en het aanspreekpunt voor medewerkers/vrijwilligers die ongewenst gedrag of ongelijke behandeling ervaren, die misstanden in de coöperatie zien of vermoeden, of die betrokken zijn in een conflict in de werksituatie.