Over ons

Coöperatie Klooster&Buren dat zijn wij: de inwoners van Kleine Huisjes, Molenrij, Kloosterburen, Kruisweg en Hornhuizen!

Toen in 2016 sluiting van het verzorgingshuis ‘t Olde Heem dreigde, hebben we de handen ineen geslagen. We gingen het niet laten gebeuren dat een belangrijke factor voor onze dorpen weg zou vallen. Om meer slagkracht te krijgen hebben we ons verenigd in Coöperatie Klooster&Buren. Stichting SintJan, verweven met de Coöperatie, kocht ’t Olde Heem aan. Hierdoor werd wonen, werken en zorg in de regio zeker gesteld.

Coöperatie Klooster&Buren is de spil van het burgerinitiatief en is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling van het gebied. De zorg en begeleiding in ‘t Olde Heem en bij Mien Toentje vallen onder de Coöperatie. Net zoals de vrijwilligers. De Coöperatie is de paraplu waaronder Stichting SintJan en Beheerstichting Olde Heem vallen.

De constructie van de Coöperatie is als volgt:

  • Stichting SintJan, beginpunt van het initiatief. SintJan bestaat eigenlijk al sinds 2002 en is in 2016 onderdeel geworden van de Coöperatie. SintJan is nu alleen nog eigenaar van het vastgoed, t.w. de Nicolaaskerk, ’t Olde Heem, de Kloostertuin en boerderij Oldeklooster
  • Beheersstichting Olde Heem is beheerder van ’t Olde Heem. Deze stichting regelt de verhuur van de appartementen en zorgt voor het onderhoud van het gebouw. De Beheerstichting huurt van Stichting SintJan. Met de opbrengst van de huur worden het onderhoud en de hypotheek betaald. De Beheerstichting is ook onderdeel van Coöperatie Klooster&Buren.

Vrijwilligers zijn de spil van de Coöperatie. Ze zorgen niet alleen voor gezelligheid, maar ze vervullen ook een hoop niet onbelangrijke taken. Zonder vrijwilligers geen Coöperatie!

Ook het bestuur van Coöperatie Klooster&Buren bestaat uit vrijwilligers uit de omgeving. Samen met de bestuursleden van Stichting SintJan en Beheerstichting Olde Heem vormen zij een hecht bestuur dat samen optrekt in de ontwikkeling van de Coöperatie en het gebied. De actuele samenstelling van de besturen vindt u hier.

Bij Coöperatie Klooster&Buren vormen de leden de basis van dit burgerinitiatief. Elk half jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarin de leden kunnen meepraten en meebeslissen over de lopende zaken en nieuwe initiatieven en hun stem laten horen over het gevoerde beleid.

Visie en missie van Coöperatie Klooster&Buren

Visie: Ieder mens is uniek, met eigen vaardigheden en talenten en wensen.
Missie: Waarborgen van de leefbaarheid van ons gebied, op duurzame wijze met inzet van talenten van inwoners van de vijf dorpen.

Deel deze pagina: