ALV 18 april en informatie over ‘Degrowth’

De Coöperatie, dat zijn wij! Binnen Coöperatie Klooster&Buren geven wij, leden en bestuurders, samen vorm aan onze directe leefomgeving. De Coöperatie is actief op het gebied van wonen, werken, zorg, ecologie en cultuur en versterkt hiermee de leefbaarheid in de omgeving. Deze integrale aanpak biedt steeds nieuwe kansen en uitdagingen, waarover wij met u in gesprek willen gaan.

Wilt u als lid meepraten over de coöperatie en haar ontwikkelingen? Kom dan naar de Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 18 april om 19.30 uur in ‘t Olde Heem.

Na het officiële gedeelte zal Engbert Breuker (een van de initiatiefnemers van Vakland Hogeland) vanaf 21.00 uur met de aanwezigen in gesprek gaat over Degrowth. Deze beweging stelt dat oneindige economische groei botst met wat onze planeet aankan. De nadruk zou dan ook niet op economische maar op maatschappelijke groei moeten liggen. Welzijn in plaats van welvaart. zie ook: www.ontgroei.degrowth.net

Bij dit gedeelte van de vergadering zijn ook niet-leden van harte uitgenodigd.

Deel deze pagina: